مرکز ارتقاء کیفی نگارش مقالات علمی

رشد واحدهای فناوری دانشگاه رازی

نرخ تعرفه

ترجمه فارسی به انگلیسی شامل ترجمه، بازخوانی و ویرایش حرفه ایی
زیر ۳۰۰۰ کلمه، کلمه ای ۱۶۰ تومان
بالای ۳۰۰۰ کلمه، کلمه ای ۱۵۰ تومان

ویرایش حرفه ای مقالات
زیر ۳۰۰۰ کلمه، کلمه ای ۱۵۰ تومان
بالای ۳۰۰۰ کلمه، کلمه ای ۱۴۰ تومان
بازنویسی متن و رفع سرقت ادبی
کلمه ای ۱۸۰ تومان
ترجمه از انگلیسی به فارسی
کلمه ای ۱۰۰ تومان

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه رازی می باشد.

طراح سایت : بردیا اکبری

© 2021 Iranediting