مرکز ارتقاء کیفی نگارش مقالات علمی

رشد واحدهای فناوری دانشگاه رازی

نرخ تعرفه

ترجمه فارسی به انگلیسی شامل ترجمه، بازخوانی و ویرایش حرفه ایی
زیر ۳۰۰۰ کلمه، کلمه ای ۲۶۰ تا ۲۸۰ تومان(تحویل ۷ تا ۱۴ روزه)
بالای ۳۰۰۰ کلمه، کلمه ای ۲۵۰ تا ۲۷۰ تومان(تحویل ۷ تا ۱۴ روزه)

ویرایش حرفه ای مقالات
زیر ۳۰۰۰ کلمه، کلمه ای ۲۳۰ تا ۲۵۰ تومان(تحویل ۷ تا ۱۴ روزه)
بالای ۳۰۰۰ کلمه، کلمه ای ۲۲۰ تا۲۴۰ تومان(تحویل ۷ تا ۱۴ روزه)
بازنویسی متن و رفع سرقت ادبی
کلمه ای ۲۵۰ تا ۲۸۰ تومان(تحویل ۷ تا ۱۴ روزه)
ترجمه از انگلیسی به فارسی
کلمه ای ۱۵۰ تومان(تحویل ۷ تا ۱۴ روزه)

 ترجمه چکیده: کلمه ای ۳۲۰ تا ۳۵۰ تومان(تحویل ۱روزه)

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه رازی می باشد.

طراح سایت : بردیا اکبری

© 2022 Iranediting