مطالب آموزشی

ساختار مقاله

 1. عنوان
 2. چکیده
 3. مقدمه
 4. پیشینه پژوهش
 5. روش شناسی
 6. نتایج
 7. بحث و گفتگو
 8. نتیجه گیری
 9. منابع

در ادامه این فصل به بررسی دقیق همه این ساختارها پرداخته می شود.

 1. عنوان

عنوان باید ایده اصلی شما و مقاله را خلاصه کند. عملکرد آن آگاهی دادن به خوانندگان در مورد تحقیق است. همچنین عنوان یک مقاله علمی باید متغیرها یا مباحث نظری تحت بررسی و ارتباط بین آنها را تعیین کند. عنوان یک مقاله علمی باید کاملاً توضیحی باشد بدان معنا که بیانگر کل تحقیق در یک نگاه باشد. از استفاده ی اختصارات در عنوان خودداری کنید. طول توصیه شده برای آن حدود 12 کلمه است. باید با حروف بزرگ و کوچک تایپ شود، در نیمه بالایی صفحه قرار بگیرد و بین حاشیه چپ و راست قرار داشته باشد. در زیرِ عنوان (در هر مقاله منتشر شده) نام نویسنده، وابستگی نهادی و یادداشت نویسنده وجود دارد.

 

 1. چکیده

چکیده باید خلاصه ای کوتاه و جامع از مطالب مورد مطالعه باشد. به خوانندگان اجازه می دهد تا در مدت زمان کوتاه از مطالب مقاله آگاهی پیدا کنند. این یک پاراگراف مهم در مقاله است، بنابراین چکیده مقاله باید به خوبی آماده شود زیرا خوانندگان در چکیده مقاله تصمیم می گیرند که آیا کل مقاله را بخوانند یا نخوانند. چکیده مقاله شما باید سرشار از اطلاعات باشد. با افزودن کلمات کلیدی، توانایی خوانندگان در یافتن مقاله را افزایش می دهید. فراموش نکنید که چکیده باید (الف) دقیق باشد: به درستی هدف و محتوای متن را منعکس کند، (ب) بدون ارزیابی است: گزارش می دهد نه ارزیابی، (ج) منسجم و قابل خواندن است: از فعل به جای اسمهای معادل آنها استفاده کنید و زبان قابل فهمی در نگارش آن به کار ببرید، و (د) موجز: مختصر بنویسید و هر یک از جملات را سرشار از اطلاعات مفید بنویسید، به ویژه جمله اصلی.

 

 1. مقدمه

اینجا جایی است که شما بحث اصلی خود را مطرح می کنید. بر اساس این بحث سوال تحقیق خود را تنظیم کنید. این بخش برای تهییج تحقیق، نشان دادن اینکه چرا این تحقیق ارزش انجام آن را دارد و ایجاد زمینه لازم برای درک خواننده از تحلیل شماست. بهتر است بگوییم، این بخش دانش فعلی این زمینه را مهیا می سازد، و تحقیقات قبلی را با ارائه مطالب و زمینه گسترده تر و نشان دادن اهمیت مطالعه خلاصه می کند. همچنین با اشاره بر شکاف در دانش (تحقیقات قبل) و ارائه سوالات تحقیق، زمینه را برای تحقیق حاضر فراهم می کند و با بیان هدف و چارچوب کلی آن، تحقیق را معرفی می کند.

بخش مقدمه باید سه هدف را به انجام برساند:

 • مسئله تحقیق را بیان کند. کرلینگر (1986) معیارهایی را برای سوالات تحقیق ارائه می دهد:

(الف) سوال تحقیق بیانگر رابطه ای بین دو یا چند متغیر است (به عنوان مثال، آیا A با B ارتباط دارد؟ چگونه A با B در شرایط C و D ارتباط دارد؟ A و B چگونه به C مربوط هستند؟)

(ب) مسئله به وضوح و بدون ابهام به صورت سوال بیان شده است.

 • بافتی را بیان کنید که مسئله باید درک شود. خلاصه ای از پیشینه پژوهش در این بخش ارائه شده است.

 

 • پاسخ آن مسئله (هدف و منطق) را بیان کنید. این بخش هدف از مطالعه را بیان می کند. چرا و چگونه می خواهید به مسئله تحقیق پاسخ دهید و چه نتایجی را انتظار دارید و چرا؟

 

 1. پیشینه پژوهش

هر مقدمه ای مشتمل یا پیرو نوعی از پیشینه پژوهش است، که زمینه لازم برای درک تحقیق را به خواننده می دهد. اینکه این بخش چقدر گسترده است، بستگی به سوالاتی دارد که شما روی آنها تمرکز می کنید. پیشینه پژوهش، بحث و گفتگوی عمیقی درباره یافته های مطالعات قبلی در ارتباط با سوال تحقیق شماست.

آنچه که پیشینه پژوهش نیست: خلاصه ای ساده از تمام مطالعات مرتبط. آنچه که پیشینه پژوهش است: بحث و گفتگو درباره سوالات تحقیقاتی شما با توجه به آنچه قبلاً در زبانشناسی منتشر شده است. این اساس مقاله شماست که بر اساس آن تحقیق و استدلال خود را ارائه می دهید.

فقط به لیست کردن مسائل و یافته های مرتبط به مطالعه خود نپردازید، مهم نیست که به طور کلی هر نکته چقدر مهم است. هدف پیشینه این نیست آنچه را که درباره موضوع خوانده اید و می دانید به خواننده بگویید، بلکه توضیحی است در باب اینکه چرا باید به سوال تحقیق شما پرداخته شود.

توجه: درباره تحقیقات یا افراد بحث نکنید، بلکه در مورد ادعاها و یافته ها بحث کنید:

غیر موثر:

بندیکت (1979) مهارت درک 36 کودک را آزمایش کرد و به این نتیجه رسید که بعضی اوقات نوزادان بین ماه هشتم تا دهم شروع به درک کلمات می کنند. همچنین هاتنلوچر (1974) نتیجه گیری کرد که در حدود 9 ماهگی، کودکان شروع به بروز علائم تشخیص کلمه می کنند. با این حال، اویات (1980)، که تحقیق مشابهی را انجام داد، نتایج متفاوتی به دست آورد […]

بهتر:

گزارش هایی در پیشینه پژوهش اکتساب زبان وجود دارد که نوزادان درک محدودی از کلمات را از حدود 9 ماهگی نشان می دهند (بندیکت، 1979؛ هاتنلوچر، 1974). با این حال، همانطور که اویات (1980) اظهار داشت، تحقیقات دیگر نشان می دهد كه فقط در حدود 15 ماهگی است كه نوزادان علائم درک و شناخت كلمات جدید را نشان می دهند و مهارت های درک مطلب حتی در 11 ماهگی بسیار محدود است.

 1. روش

در این بخش، شما باید با ذکر تعاریف مفهومی و عملیاتی از متغیرهای مورد استفاده در مطالعه، جزئیات نحوه انجام مطالعه را تشریح کنید. انواع مختلف تحقیقات در روش های مختلف متغیر خواهند بود. با این حال، شرح کامل روش شما خواننده را قادر می سازد تا مناسب بودن روش شما و اعتبار و موثق بودن نتایج شما را ارزیابی کند. شما باید در مورد افرادی که در مطالعه شما شرکت کرده اند، ابزارها، روش های نمونه گیری، اندازه نمونه، تجزیه و تحلیل داده ها و طراحی تحقیق هرگونه اطلاعات ضروری را ارائه دهید. برای زبانشناسی، این شامل طراحی داده ها (فرآیند جمع آوری)، جزئیات گوینده (مشخصات مربوطه)، تعریف متغیر، تعریف نوع ها(و توجیهات)، عوامل زبانی و اجتماعی که می خواهید بررسی کنید، و هر مشکلی که در روش خود داشته اید، می باشد (البته نه با جزئیات، فقط آنها را در حدی مطلوب بحث کنید که بقیه را تحت تأثیر قرار دهد).

آنچه برای خواننده ضروری است را ذکر کنید تا آنچه انجام داده اید و چرا انجام داده اید را درک کند. در حالت مطلوب، شما تمام جزئیاتی را یادآور می شوید که اگر کسی بخواهد تجزیه و تحلیل شما را تکرار کند یا آن را با سایر مطالعات مرتبط مقایسه کند، به آن نیاز خواهد داشت.

 1. نتایج

در بخش نتایج مقالات علمی، داده ها را با جزئیات کافی گزارش کنید تا نتیجه گیری خود را توجیه کنید. ابتدا نتایج اصلی را بیان کرده و توضیح دهید که آیا آنها فرضیه ها یا پیش بینی های شما را تأیید یا رد می کنند. سپس برای توجیه نتیجه گیری درباره داده ها بحث کنید. تمام نتایج مربوطه را ذکر کنید، از  قبیل مواردی که خلاف انتظارات است، نمرات فردی یا داده های خام را گزارش نکنید و نتایج نامطلوب را حذف و پنهان نکنید. اگر در حال نوشتن مقاله ی زبان شناسی هستید که نتایج کمی را گزارش می کند، باید قبل از رسیدن به تجزیه و تحلیل در بخش بحث و گفتگو، آن نتایج را بنویسید.

یک راه خوب برای شروع این است که داده های خود را به صورت تصویری ارائه دهید. شایسته است زمانی را صرف تفکر در مورد جدول ها و شکل ها و نحوه تعامل آنها با ساختار مقاله خود کنید. استفاده صحیح از جدول ها و شکل ها می تواند کیفیت نوشتار شما را بسیار بالا ببرد. با این حال، استفاده نامطلوب از این کمک ها می تواند کیفیت نوشتن شما را بسیار کاهش دهد.

جدول ها و شکل ها

یک جدول یا شکل کمک می کند تا خواننده نتایج تحقیق را درک کند. جدول ها و شکل ها ذاتاً بدیهی نیستند. بنابراین خواندن و تفسیر آنها باید آسان باشد. نمودارها باید به راحتی قابل خواندن و تفسیر باشند و باید به خواننده بگویند که در هر جدول یا شکل چه چیزی را جستجو کند و آنچه را که نشان می دهد توضیح نیز بدهد. خواننده به جای خواندن یک پاراگراف می تواند با استفاده از نمودار که ابزاری مفید برای صرفه جویی در وقت است، همین اطلاعات را بدست آورد. شما باید آگاه باشید که چه نوع نموداری نتایج شما را به وضوح ارائه می دهد.

گزارش نتایج

در زبانشناسی کاربردی، نتایج به صورت کمی و کیفی گزارش می شود. نتایج کمی قطعاً در بخش نتایج وجود دارد. نتایج کیفی ممکن است در بخش تجزیه و تحلیل ارائه شود. ابتدا داده های عددی را توصیف کرده و سپس در مورد داده های کیفی گزارش دهید. این به خواننده شما اجازه می دهد تا داده های کیفی را بهتر تفسیر کند.

توجه: باید توجه داشته باشید که نتایج هرگز هیچ فرضیه ای را اثبات نمی کنند و ارقام و آمار فقط به شما اطمینانی کم و بیش از صحت فرضیه تان می دهد.

 

 1. بحث و گفتگو

اینجاست که شما درباره تفسیر خود از نتایج، آنچه را که در مسیر تحقیق جالب یافتید و علت آن عمیقاً صحبت می کنید. درباره معنی و تفسیر نتایج خود بنویسید. شواهدی برای تفسیر خود ارائه دهید؛ واقع بین و صادق باشید.

ابتدا مهمترین (قوی ترین، جالب ترین) یافته ها را خلاصه کنید. سپس، آنها را به استدلال های دیگری که در مقدمه ارائه کرده اید ربط دهید.

 

 

مراحل:

 • بیان کنید که آیا سوال تحقیق شما پاسخ داده شده است (و چگونه) یا اینکه فرضیه های شما پشتیبانی می شود یا خیر.
 • نتایج خود را ارزیابی، تفسیر و توصیف کنید.
 • پیامدهای مطالعه خود را مشخص کنید.
 • تحقیقات آینده (در صورت وجود) را پیشنهاد دهید.

 

 1. نتیجه گیری

در این بخش شما باید به فرضیه های مطرح شده در مقدمه ارجاع دهید و بیان کنید که نتایج شما چقدر با این فرضیه ها مطابقت دارد. بین نتایج و توضیحات خود با سایر تحقیقات ارتباط برقرار کنید و به زمینه های بالقوه تحقیقات آینده را اشاره کنید. معمولاً در پایان نتیجه گیری بخشی به نام “تحقیق بیشتر” ارائه می شود. برخی از محققان وقتیکه در طول مقاله خود نمی توانند به همه سوالات جالب بپردازند (یا ناامید می شوند)، مایل هستند که “تحقیق بیشتر” را درج کنند.

 

 1. ارجاع

اگر سایر مطالعات را با استناد نادرست در مطالعه خود تصدیق کنید، ممکن است مرتکب سرقت ادبی شوید. (با در نظر گرفتن کلمات یا ایده های شخص دیگری بدون نسبت دادن آن کلمات یا عقاید به آن شخص). نقل قول ها (استنادها) باید به عنوان ابزاری مفید برای تقویت استدلال بوسیله ی ارتباط آن با پیشینه پژوهشی در نظر گرفته شود. هر آنچه را که می نویسید به طریقی به برخی از سایر استدلال ها که شخص دیگری مطرح کرده است، مرتبط خواهد شد. با استناد به کارهای قبلی، (1) استدلال خود را بر می انگیزید، آن را مهم و قابل بررسی می کنید، (2) و خود را از زحمت بیان جزئیات زیادی راجع به آنچه که کارهای قبلی انجام داده اند می رهانید.

دانشجویان اغلب می پرسند که آیا ارجاعات “کافی” یا “بیش از حد” دارند. منابعی که به لیست مرجع یا کتاب شناسی شما وارد می شوند، همان مواردی است که در مقاله خود ذکر کرده اید، به شما در ایجاد انگیزه در مطالعه و همچنین ایجاد استدلال کمک می کند. بنابراین شما به وضوح به بیش از یک یا دو مورد نیاز دارید، زیرا می خواهید مطمئن شوید که استدلال شما ارزش مطرح شدن را دارد.

در مورد نحوه ارجاع دهی از استاد خود سوال کنید (از نسخه ششم دستی APA استفاده کنید). اگر مطمئن نیستید، سبک هایی را که در اکثر مطالعات خود مواجه شده اید. تطابق دهید. اگر اثر ارجاع شده چیزی غیر معمول است مانند یک تارنما بدون نویسنده یا ناشر، یا یک فایل صوتی بدون نویسنده یا ناشر، به همان اندازه اطلاعاتی را فراهم کنید که دیگران بتوانند منبع را خودشان پیدا کنند.

 

مکانیک و سبک

لطفاً از کاغذ A4، حاشیه استاندارد، نوع حروف (font) استاندارد و فاصله 1.5 یا فضای دو برابری استفاده کنید. لطفاً برای همه متن های موجود در سند از همان نوع حروف استفاده کنید: متن اصلی، سر برگ ها، پاورقی ها و جدول ها. لطفاً از شماره صفحه استفاده کنید و همچنین املای لغات را بررسی کنید.

این قراردادهای نوشتاری را دنبال کنید:

– از پاراگرافهای تورفته یا مسدود شده استفاده کنید.

– از نقل قول (استناد) درون متنی/سال استفاده کنید، نه از  نقل قول (استناد) در پاورقی.

– از سبک قالب بندی ثابت استفاده کنید. یک شیوه نامه مانند APA را دنبال کنید و به آن پایبند باشید.